Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα
Προφίλ Δήμου
Συμπαραστάτης Δ&Ε
Υπηρεσίες & Επιχ/σεις
Πολιτική Προστασία
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Πολιτισμός
Αντιδημαρχεία Παιδείας
Προκηρύξεις Θέσεων
Τα νέα του Δήμου
Δικαιολογητικά
Αρχείο Διακηρύξεων
Γεωγραφικό Σύστημα
Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η.
Οπτικοακουστικό Υλικό
Εκσκαφές Οδοστρώματος
Επικοινωνήστε με το Δήμαρχο
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω σταθερού στο
801-11-45000
ή από κινητό στο
2313-314389

Newsletter

Διαύγεια
new_kemlogo_2.jpg

Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε
Γραφείο Αθλητισμού
 ΧΑΝΘ Παράρτημα Καλαμαριάς

Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Καλαμαριάς
Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Καλαμαριάς

 
              

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων
Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                                  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Αριθμ. πρωτ. : 249/9-6-2011ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και των εκδηλώσεων των μελών των Κ.Α.Π.Η. για χρονικό διάστημα ενός έτους, από έως 1-9-2011 έως 31-8-2012 ή μέχρι την εξάντληση του συμβατικού προϋπολογισμού καθώς και για την παροχή των ειδών ατομικής προστασίας και συγκεκριμένα του γάλακτος προς το προσωπικό, για το διάστημα από 1-1-2012 έως 31-8-2012, προϋπολογισμού 151.569,36 €:

α) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τα παρακάτω είδη:

1.                  Είδη παντοπωλείου, προϋπολογισμού 33.401,11 €,

2.                  Γαλακτοκομικά είδη, προϋπολογισμού 29.843,30 €,

3.                  Είδη κρεοπωλείου, προϋπολογισμού 38.227,90 €,

4.                  Είδη αρτοζαχαροπλαστείου, προϋπολογισμού 20.097,05 €,

β) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του δελτίου τιμών του αρμοδίου τμήματος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τα είδη οπωροπωλείου, προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία Διοίκησης του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς την 12η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα διεξαχθεί την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 13η Ιουλίου 2011, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τους ίδιους όρους και την ίδια διακήρυξη

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών είτε για μία ομάδα ειδών (π.χ. είδη παντοπωλείου). Δε γίνονται δεκτές προσφορές για επιμέρους είδη μιας ομάδας

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε μέρος της συνολικής προμήθειας, η εγγυητική επιστολή θα ανέρχεται στο 5% επί του ποσού των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία συμμετέχουν.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτ. περί Ε.ΚΠ.ΟΤ.Α.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία Διοίκησης του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς, Διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης και Ικάρων, Τηλέφωνο 2310 472122/472476, αρμόδια υπάλληλος Φτίκα Αικατερίνη.

Για να κατεβάσετε την πλήρη  διακήρυξη πατήστε  εδώ


  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ

logo_politiki_prostasia.jpg
autoprostasiabanner.png
wifi hotspot.jpg Για την προβολή χρειάζεστε εγκατεστημένο το QuickTime

Ανακύκλωση
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
selfhelp
Follow us on Twitter Find us on Facebook
alt=
 MasterCard SecureCodeVerified by Visa

Κοινωνία της Πληροφορίας