Αναζήτηση
Αρχική Σελίδα
Προφίλ Δήμου
Συμπαραστάτης Δ&Ε
Υπηρεσίες & Επιχ/σεις
Πολιτική Προστασία
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Πολιτισμός
Αντιδημαρχεία Παιδείας
Προκηρύξεις Θέσεων
Συμβάσεις Αναδόχων
Τα νέα του Δήμου
Δικαιολογητικά
Αρχείο Διακηρύξεων
Γεωγραφικό Σύστημα
Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η.
Οπτικοακουστικό Υλικό
Επικοινωνήστε με το Δήμαρχο
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πολιτών
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω σταθερού στο
801-11-45000
ή από κινητό στο
2313-314389

Newsletter

Διαύγεια
Κ.Ε.Μ

Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε
Γραφείο Αθλητισμού
 ΧΑΝΘ Παράρτημα Καλαμαριάς

Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Καλαμαριάς
Δημοτικές Εκλογές 2014
Δημοτικές Εκλογές 2014

 
              

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - Δήμος Καλαμαριάς
Εκτύπωση
Ρύθμιση οφειλών
Με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 για ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 31/10/2014 με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και σημαντική μείωση των προσαυξήσεων, ως εξής:

Α. όσες βεβαιώθηκαν έως 31/12/2009:

1) εφάπαξ χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και με έκπτωση 10%
2) έως 24 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 150,00€, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

Η ρύθμιση απόλλυται εάν δεν καταβληθούν δυο συνεχόμενες δόσεις

Β. όσες  βεβαιώθηκαν από 01/01/2010:

1) εφάπαξ χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
2) οφειλές έως 5.000,00€ έως 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή του 80% των προσαυξήσεων
οφειλές από 5.001,00€ έως 10.000,00€ έως 48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή του 50% των προσαυξήσεων
οφειλές από 10.001,00€ έως 20.000,00€ έως 72 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή του 30% των προσαυξήσεων
οφειλές από 20.001,00€ και άνω έως 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή του 10% των προσαυξήσεων
με ελάχιστο ποσό δόσης 100,00€ προσαυξημένο κατά 8,15% (0,15 επιτόκιο Ευρωπαϊκής Τράπεζας πλέον οκτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως)

Η καθυστέρηση μίας δόσης επιβαρύνεται με 15% προσαύξηση

Η ρύθμιση απόλλυται εάν:

  • δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα μια δόση πέραν της μίας φοράς
  • καθυστερήσει η καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα
  • δεν υποβληθούν οι δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων
  • έχουν υποβληθεί αναληθή στοιχεία προκειμένου να χορηγηθεί η ρύθμιση
  • οι οφειλέτες δεν είναι ενήμεροι από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση και μετά

Εξαιρούνται της ρύθμισης δόσεων τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής τα οποία όμως μπορούν να εξοφληθούν με εφάπαξ καταβολή και απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 28/11/2014 στην Αντιδημαρχία Οικονομικών Υπηρεσιών-Διοίκησης και Προγραμματισμού, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας (Κομνηνών 58 Ισόγειο, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00π.μ.-15:00μ.μ. και στα τηλ: 2313 314.040, 044, 045) και η εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου ποσού ή η πρώτη δόση μπορεί να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης.
O Δήμος προσφέρει δωρεάν Internet στους δημότες
Εκτύπωση
wifi_splash_page.jpgO Δήμος προσφέρει δωρεάν Internet στους δημότες

Με στόχο την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ο Δήμος Καλαμαριάς προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο Internet σε 35 σημεία σε όλη την  Καλαμαριάς.

Είναι ο πρώτος Δήμος που υλοποίησε τις προγραμματικές του εξαγγελίες για την προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

To εγχείρημα αυτό πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της HCN, η οποία είναι ο πρώτος πάροχος καλωδιακού  Internet (οπτικές ίνες) σε όλη την Ελλάδα, με έδρα την Καλαμαριά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η δωρεάν παροχή  Internet  ξεκίνησε πιλοτικά από το ιστορικό κέντρο της Καλαμαριάς και πολύ σύντομα θα επεκταθεί σε σημεία οικονομικού, τουριστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.


Σημεία ελεύθερης πρόσβασης

Δωρεάν διαδικτυακό κοινωνικό φροντιστήριο
Εκτύπωση
Ξεκινάει την Παρασκευή 21/11/2014  η υποβολή αιτήσεων για το δωρεάν διαδικτυακό κοινωνικό φροντιστήριο

Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, μετά την με αριθμ. 365/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της δωρεάς-χορηγίας της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ», θέτει σε λειτουργία το πρόγραμμα του «Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου», προσφέροντας διαδικτυακά δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη σχολική περίοδο 2014 - 2015 (μέχρι  30-6-2015). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές οι γονείς των οποίων είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Καλαμαριάς.

Η «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ», με έτος ίδρυσης το 1985 και ύστερα από μια μακρόχρονη και δυναμική παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης, ίδρυσε το Public School, έναν εκπαιδευτικό ιστότοπο όπου ο μαθητής μπορεί να παρακολουθεί και να κατανοεί από την οθόνη του υπολογιστή του τη διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου, με τρόπο απλό, κατανοητό και στοχευμένο. Ελαχιστοποιώντας το χρόνο μετακινήσεων σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες των παιδιών τους, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν δίπλα στα παιδιά τους το μάθημα ώστε να έχουν πλήρη γνώση της ποιότητας και της διαδικασίας εκπαίδευσης, με μηδενικό κόστος.

Συγκεκριμένα, το on-line φροντιστήριο θα προσφέρει δωρεάν, με διδασκαλία σε βίντεο, τα παρακάτω:

1.- Φροντιστηριακό e-μάθημα Γυμνασίου:

Περιλαμβάνει - με έναν κωδικό χρήσης - διδασκαλία 9.000 μαθημάτων σε βίντεο (θεωρία-μεθοδολογία-λυμένες ασκήσεις), τεστ αξιολόγησης και διαγωνίσματα on-line καθώς και λύσεις των ασκήσεων σε όλα τα μαθήματα των σχολικών βιβλίων, για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

2.- Φροντιστηριακό e-μάθημα Λυκείου:

Περιλαμβάνει - με έναν κωδικό χρήσης - διδασκαλία, για όλες τις τάξεις του Λυκείου, 10.000 μαθημάτων σε βίντεο (θεωρία-μεθοδολογία-λυμένες ασκήσεις), τεστ αξιολόγησης και διαγωνίσματα on-line, λύσεις θεμάτων εξετάσεων και Πανελλαδικών καθώς και λύσεις της Τράπεζας θεμάτων Α΄ Λυκείου.

3.- Γνωστοποίηση δωρεάν πρόσβασης στο πρόγραμμα e-δημοτικό, Οικουμενικό σχολείο ΑΘΗΝΑ:

Το e-δημοτικό Οικουμενικό σχολείο ΑΘΗΝΑ παρέχεται εντελώς δωρεάν σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας της χορηγού www.arnos.gr, που περιλαμβάνει διδασκαλία πλέον των 10.000 μαθημάτων στις δραστηριότητες, τις εργασίες και όλες τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων.

Οι γονείς-κηδεμόνες να συμπληρώσουν  τη σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: paideias@kalamaria.gr ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο Παιδείας και Αθλητισμού, Καραμαούνα 1 & Πλατεία Σκρα, από την Παρασκευή21/11/2014 έως και την Παρασκευή 28/11/2014 και ώρα 13:00. Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με κριτήριο τη σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων.

Για την ενημέρωση των μαθητών και των γονέων που θα δηλώσουν ενδιαφέρον, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του προγράμματος από την επιστημονική ομάδα της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ» στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς - Καραμαούνα 1 & Πλατεία Σκρά  το Σάββατο 29/11/2014 στις 12:00 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Γραφείου Παιδείας: 2313314-173 και 2313314175 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς www.kalamaria.gr και του εκπαιδευτικού ιστότοπου ΑΡΝΟΣ www.arnos.gr .

Παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση, αποθηκεύστε την χρησιμοποιώντας το όνομά σας και αποστείλετε την στο e-mail: paideias@kalamaria.gr

Για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς σε τακτική συνεδρίαση
Εκτύπωση

Καλαμαριά, 13/11/2014
Αριθμ. πρωτ.: 44640

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67  παρ. 2 του Δ.Κ.Κ (N. 3852/07.06.2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 27η   τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, που θα γίνει στις 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα αρ.1   με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Εκτύπωση
Καλαμαριά, 11-11-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 3814

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

Α ν α κ ο  ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Κατεβάστε την υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2014 από εδώ


Η Άθληση για όλους ξεκινάει στην Καλαμαριά
Εκτύπωση
sports.jpgΤο πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού του Δήμου με τίτλο «Άθληση για όλους»ξεκινάει την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, για μια ακόμη χρονιά.
Το πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες κατοίκους της Καλαμαριάς, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας,  θα λειτουργήσει σε πρώτη φάση με πρωϊνά τμήματα Αεροβικής  και Σουηδικής γυμναστικής  στις αίθουσες γυμναστικής του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλαμαριάς (Δ.Α.Κ. - Τριπόλεως & Σουρμένων) αλλά  και στο Κτίριο  Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στην πλατεία Σκρά (Καραμαούνα 1 -1ος  όροφος). Παράλληλα  απογευματινά  τμήματα  θα λειτουργήσουν στις αίθουσες γυμναστικής των σχολικών κτιρίων του 12ου Δημοτικού (Μ.Γενναδίου 3- Κρήνη) και του 11ου Δημοτικού (Φιλελλήνων 9- περιοχή Βότση). Στη συνέχεια θα προστεθούν περισσότερα τμήματα αεροβικής και σουηδικής γυμναστικής, καθώς επίσης και τμήματα γυμναστικής διαφορετικού περιεχομένου άθλησης για ενήλικες και παιδιά.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και  εγγραφές μπορούν να επικοινωνούν από αύριο Τρίτη 18 Νοεμβρίου με το τηλέφωνο 2310-440540 (γραφείο Μαζικού Αθλητισμού του Δήμου) ή να απευθύνονται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (Χηλής & Ν. Πλαστήρα),  από τις 9.00 το πρωί  έως το κλείσιμο των τμημάτων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής  είναι: η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής που παρέχεται από τον Δήμο καθώς και  ιατρική βεβαίωση καλής υγείας για συμμετοχή στο πρόγραμμα άθλησης, από ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο.

Για την εγγραφή πάντως στα παραπάνω τμήματα θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Ανοιχτή Ημερίδα για την Επιχειρηματικότητα στην Καλαμαριά
Εκτύπωση
afisa_epixeirein2.jpg Ημερίδα Επιχειρηματικότητας με θέμα «Οικοσυστήματα Επιχειρηματικότητας και Τοπική Αυτοδιοίκηση» οργανώνει το Κέντρο Υποστήριξης και Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, στο πλαίσιο  της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας.

Η εκδήλωση που είναι ανοιχτή σε όλους, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 από τις 17.30 έως τις 21.00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου (Καραμαούνα 1- πλατεία Σκρα).

Στόχοι της ημερίδας είναι:

§ Η ανάδειξη της ανάγκης μετάβασης
από το αποκαλούμενο «επιχειρηματικό κλίμα ή περιβάλλον», στο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας που, όπως έδειξε η διεθνής εμπειρία, μπορεί να δημιουργηθεί από τις τοπικές κοινωνίες.
§ Ο προσδιορισμός των τοπικών «παικτών» και του ρόλου τους στη δημιουργία και διατήρηση του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας, δυνατοτήτων και αδυναμιών της περιοχής «καλλιέργειας» του οικοσυστήματος, αλλά και των διαδικασιών μετεξέλιξής τους σε ομόρροπες δυνάμεις, και των αναγκαίων πόρων και εργαλείων κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για συμμετοχή και στήριξη του εγχειρήματος.

Εισηγητές στην εκδήλωση θα είναι :
§ Ο Νίκος Βαρσακέλης, αναπληρ. Πρύτανη Α.Π.Θ., ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το ΑΠΘ ως "παίκτης" στο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας της περιοχής»
§ Ο Δημήτρης Λακασάς, πρόεδρος Αλεξάδρειας ζώνης Καινοτομίας &  Δ/νων Σύμβουλος "Olympia Electronics"θα αναλύσει το θέμα: «Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης -Ευκαιρίες & Προοπτικές»
§ Ο Σπύρος Κουτσουλιανός, CEO WSΙDIGITAL, θα αναπτύξει το θέμα με τίτλο: «Τιθασεύοντας τη δύναμη του Ψηφιακού κόσμου»
§ Ο Ηρακλής Γωνιάδης, σύμβουλος του «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» θα μιλήσει με θέμα: «Έννοια & Περιεχόμενο του Οικοσυστήματος Επιχειρηματικότητας -Προτάσεις Εκκίνησης»

Προεδρεύων της εκδήλωσης θα είναι ο Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου, πρώην Γραμματέας Β. Ελλάδας, συνταξιούχος Καθηγητής ΑΕΙ.
Θεατρικές Πρεμιέρες» στην Καλαμαριά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο
Εκτύπωση
Καλαμαριά  05- 11 - 2013

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Θεατρικές Πρεμιέρες» στην Καλαμαριά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο

Ο Δήμος Καλαμαριάς, προκειμένου να συμβάλει στην προώθηση της τοπικής θεατρικής παραγωγής, οργανώνει, για τρίτη συνεχή χρονιά, από τις 23 Ιανουαρίου ως τις 15 Φεβρουαρίου 2015, τις «Θεατρικές Πρεμιέρες», παρέχοντας φιλοξενία σε θεατρικά σχήματα της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, τέσσερις θεατρικές ομάδες θα παρουσιάσουν την καινούργια τους δουλειά στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη».

Κάθε σχήμα θα έχει στη διάθεσή του το θέατρο, τον εξοπλισμό του και το τεχνικό του προσωπικό, για μία εβδομάδα (τρεις μέρες τεχνικής προεργασίας-δοκιμών και τρεις μέρες παραστάσεων). Δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους θιάσους, οι οποίοι θα αναλάβουν την έκδοση των εισιτηρίων και θα πάρουν το σύνολο των εισπράξεων.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής,  λήγει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014.  Λίγες μέρες μετά θα ανακοινωθεί η επιλογή, που θα γίνει με κριτήριο το καλλιτεχνικό ενδιαφέρον των προτάσεων και τις προηγούμενες επιδόσεις των συντελεστών, δίνοντας προβάδισμα σε παραστάσεις που θα δώσουν την πρεμιέρα τους στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη».

Οι ενδιαφερόμενες Θεατρικές Ομάδες μπορούν να αποστέλλουν ή να καταθέτουν τις προτάσεις τους, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από πληροφοριακό υλικό για το έργο και τη σχεδιαζόμενη παράσταση, στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Καλαμαριάς, (υπόψη κ. Χαράλαμπου Μπελόκα): Κομνηνών 60, ΤΚ 55132 Καλαμαριά τηλ. 2313.314570 και 2313.314574, fax 2313.314569, e-mail: belokas@kalamaria.gr

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς σε τακτική συνεδρίαση
Εκτύπωση
Καλαμαριά, 20/11/2014
Αριθμ. πρωτ.: 45860

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
OIKONOMIΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του N. 3852/2010, να προσέλθετε στην 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς, που θα γίνει στις   26 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 58,  στο γραφείοΔημάρχου, με θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Παράταση της Έκθεσης φωτογραφίας για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
Εκτύπωση
kalemkeris-2.pngΠαρατείνεται μέχρι την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου η πλούσια  έκθεση φωτογραφίας- με σπάνια ντοκουμέντα  που έχει  θέμα: «Η γιορτή της Ελευθερίας.Ο ΕΛΑΣ οργανώνει πάνδημο εορτασμό για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς, 2 Νοεμβρίου 1944».

Την έκθεση πραγματοποιεί το  Μουσείο Φωτογραφίας  «Χρήστος Καλεμκερής» του Δήμου Καλαμαριάς στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης «κρύβει» άλλη μία απελευθέρωση, λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου σημαντική για την ιστορία της πόλης, που  έμεινε ωστόσο στο περιθώριο της μνήμης. Πρόκειται για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά από τις δυνάμεις της γερμανικής κατοχής. Ελάχιστοι από τους συμπολίτες μας γνωρίζουν ότι ο Οκτώβριος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης και για έναν ακόμα, εξίσου σημαντικό  λόγο, εκτός από την απελευθέρωση το 1912 από τον οθωμανικό ζυγό. Ήταν το πρωινό της 30ης Οκτωβρίου 1944, όταν η 11η  Μεραρχία και το 50ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ εισήλθαν πανηγυρικά στην πόλη για να την προστατεύσουν από την ολοκληρωτική καταστροφή των βασικών της υποδομών, όπως του υδραγωγείου, των αποθηκών σιτηρών και του μύλου Αλλατίνη, των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και μέρους του λιμανιού που είχε μείνει ανέπαφο κατά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων.

Η προτελευταία μέρα, λοιπόν, του Οκτώβρη του '44 δεν αποτέλεσε απλώς την τελευταία της γερμανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε και μια μέρα γιορτής για όλους τους κατοίκους της πόλης. Από το μεσημέρι, μόλις απομακρύνθηκε ο κίνδυνος από τους υποχωρούντες Γερμανούς, ο κόσμος ξεχύθηκε στην πόλη και υποδεχόταν με ενθουσιασμό τους παρελαύνοντες αντάρτες της 11ης μεραρχίας του ΕΛΑΣ.

Το φωτογραφικό υλικό που αντλήθηκε από τον πλούσιο αρχείο του Μουσείου, παρουσιάζει με λεπτομέρεια την πανηγυρική παρέλαση στην οδό Νίκης των εφεδρικών δυνάμεων του ΕΛΑΣ στις 30 Οκτωβρίου 1944, αλλά και την πρωτόφαντη κοσμοπλημμύρα στις 2 Νοεμβρίου 1944, όταν πλήθος κατοίκων συνέρευσε στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της κατοχής και των νεκρών ηρώων του αντιναζιστικού αγώνα, κατά την δέηση που τελέστηκε. Η φωτογραφική έκθεση αλλά και η έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος που τη συνοδεύει αποτελούν μια ιστορική επιταγή με σκοπό την ανάδειξη της «παραμελημένης» αυτής απελευθέρωσης ως συλλογικής και επετειακής μνήμης για όλες τις επόμενες γενιές.

 Ωράριο λειτουργίας της έκθεσης:

Τρίτη - Παρασκευή 09.00 - 14.00 και 17.00 - 21.00
Σάββατο 17.00 - 21.00 και Κυριακή 09.00 - 14.00
Τη Δευτέρα η έκθεση δε λειτουργεί.

Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς
Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 48Α ., 55132, Καλαμαριά,
τηλ. 2310-418618, 2310-403564,
www.kalemkerisphotomuseum.gr, e-mail: museumf@otenet.gr

Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Κ.Α.Π.Η. Καλαμαριάς
Εκτύπωση
kapichris.jpgΈνα πλούσιο και ποικίλο τριήμερο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, οργανώνει  και πραγματοποιεί  ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Ηλικίας και Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΔΟΠΑ & ΑΠΗ), στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου στο «Θεατράκι Χηλής» (Χηλής  & Τριπόλεως).

Όλα τα μέλη των 5 ΚΑΠΗ  Καλαμαριάς μέσα από τη συμμετοχή τους στις διάφορες πολιτιστικές ομάδες που λειτουργούν όλο το χρόνο, θα αναδείξουν τις δράσεις που αναπτύσσουν σε καλλιτεχνικούς  τομείς και  εκφράζουν τη δυναμικότητα και τη ζωντάνια τους.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις,  έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνημάτων, παραδοσιακούς χορούς και εμφανίσεις  χορωδιών.

Στο τριήμερο αυτό κλήθηκαν και θα συμμετάσχουν χορευτικά και χορωδίες από ΚΑΠΗ άλλων πόλεων, όπως της Κοζάνης, της Μυγδονίας, του Βελβεντού, της Φλώρινας, της ΄Εδεσσας, της Θεσσαλονίκης, της Πυλαίας, της Πέλλας, της Κατερίνης, του Λαγκαδά αλλά και χορευτικά τμήματα Συλλόγων καθώς και χορωδίες, όπως του Συλλόγου  Προσφύγων Μικρασιατών Ν. Κρήνης «Αγία Παρασκευή», του  Συλλόγου  Αρετσού- Δέρκων, του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου  «Ναύαρχος Βότση», του Συλλόγου  Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο Προμηθέας» και  της Ένωσης Σμυρναίων-Μικρασιατών.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα
Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ στην Καλαμαριά
Εκτύπωση
bazzar14.jpg Μια όμορφη γιορτή με Χριστουγεννιάτικο Bazaar και παράλληλες εκδηλώσεις οργανώνει και πραγματοποιεί ο Σύλλογος  «Φίλων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες» σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, το Σάββατο και την Κυριακή 6 και 7 Δεκεμβρίου 2014, στο Θεατράκι Χηλής (Χηλής 12 & Τριπόλεως).

Το κοινό μπορεί να  επισκεφθεί το Bazaar και να κάνει τις χριστουγεννιάτικες αγορές ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο, το έργο του Συλλόγου, αφού τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Παιδικού Αντιρευματικού Αγώνα και ιδιαίτερα για την περίθαλψη των παιδιών με χρόνιες ρευματοπάθειες.

Την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης, το Σάββατο  από τις 6 έως τις 8 το βράδυ στον ίδιο χώρο, θα δοθεί Συναυλία από τις χορωδίες των Ενηλίκων, την Παιδική, την  Νηπιακή  και την Ορχηστρική Μουσική  Δωματίου του Μουσικού  Ωδείου «Λυδικό», ενώ τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα δοθεί θεατρική παράσταση με το έργο «Όταν βαλσάμωσε η Άνοιξη», από την ομάδα Theatre Reactor.

Η  είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Οι ώρες λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Bazaar και τις δύο μέρες είναι το Σάββατο από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  
Τελευταία Νέα  
Δείτε νέα που έχουν αρχειοθετηθεί στο Αρχείο Νέων
logo_politiki_prostasia.jpg
wifi hotspot.jpg Για την προβολή χρειάζεστε εγκατεστημένο το QuickTime

Ανακύκλωση


Follow us on Twitter Find us on Facebook
alt=
 MasterCard SecureCodeVerified by Visa

Κοινωνία της Πληροφορίας